Правила користування

Цей документ є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю “Вордпоінт” (далі - «WordPoint») укласти договір про надання послуг мовного перекладу та додаткових послуг, (далі - «Правила користування») і містить порядок та умови їх надання.

Терміни та визначення

 • Вебсайт - сукупність доступних за адресою http://thewordpoint.com.ua/ Веб-сторінок, контенту і функціональних можливостей, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

 • Замовлення - запит користувача сайту на надання послуг перекладу і додаткових сервісів, який містить узгоджені Замовником і Виконавцем умови надання послуг.

 • Вихідні матеріали - документи, що надаються Замовником для перекладу та/або надання додаткових послуг.

 • Замовник - дієздатна фізична особа, яка прийняла ці Правила користування в своєму інтересі або виступає від імені і в інтересах представленої ним юридичної особи.

 • Компанія - ТОВ Вордпоінт, від імені якого відбуваэться надання Послуг Замовнику.

 • Правила користування - ці Правила користування, опубліковані на  http://thewordpoint.com.ua/, що містять правила взаємодії з Вебсайтом.

 • Послуги - загальне визначення робіт, які виконуються Компанією в сфері мовного перекладу, а саме письмових перекладів, редагування, локалізації сайтів, програмного забезпечення, ігор, мобільних додатків і/або інших додаткових послуг.

Загальні положення

Умови Правил користування поширюються на фізичних осіб (резидентів і нерезидентів України), які досягли повноліття і володіють необхідними правоздатністю і дієздатністю, а також усіма правами, необхідними і достатніми для укладання та виконання цього Договору, відповідно до його умов. Приймаючи умови даних Правил Користування, ви даєте згоду  на внесення переданих вами персональних даних, в нашу систему, а також їх обробку і підтверджуєте, що обізнані про свої правах згідно зі ст. 8 Закона України «Про захист персональних даних».

Порядок надання послуг

1. Замовник розміщує Замовлення на надання перекладацьких послуг за допомогою Вебсайту, передаючи матеріали для перекладу, вказуючи мову оригіналу, мову або мови, на які потребується переклад, терміновість виконання замовлення та/або додаткові послуги в разі необхідності. В процесі оформлення Замовлення проводиться автоматичний розрахунок вартості і строків перекладу. Підрахунок вартості Замовлення проводиться для файлів, які підтримує Вебсайт. Вартість Замовлення може бути змінена в залежності від характеристик відправлених файлів, наприклад, якщо Замовник надіслав файли в форматі, для якого автоматичний розрахунок неможливий або якщо Замовник невірно вказав мовні пари для перекладу.

2. Замовник передає матеріали для перекладу Компанії в електронному вигляді, прикріпивши файл до форми для розміщення замовлення або надрукувавши текст.

3. Якщо при відправці на переклад, формат надісланих документів не підтримується Вебсайтом та автоматичний розрахунок вартості і часу перекладу не може бути проведений, Замовник може відправити файли на електронну адресу Компанії, після чого розрахунок проводиться в ручному режимі фахівцями Вебсайту. На електронну пошту Замовникові буде відправлений розрахунок вартості Замовлення, терміни його виконання та посилання на засоби оплати Замовлення.

4. Замовлення на переклад, оформлене за допомогою інтерфейсу Вебсайту, надходить в опрацювання після його оплати Замовником.

5. Компанія зобов'язана виконати переклад з урахуванням узгоджених термінів виконання Замовлення. Термін виконання Замовлення залежить від обсягу тексту і типу перекладу. Орієнтовний термін виконання Замовлення повідомляється Замовнику після отримання в повному обсязі матеріалів, переклад яких необхідно виконати.

6. Результат перекладу направляється Замовнику на зазначену ним адресу електронної пошти у вигляді посилання на інтернет-сторінку виконаного замовлення з його кабінету користувача.

Вартість послуг і порядок розрахунків

1. Вартість послуг розраховується за допомогою Ордер-форми, що розміщена на сторінці оформлення замовлення за адресою https://thewordpoint.com.ua/order  і залежить від обсягу тексту, що міститься в Замовленні, типу перекладу, терміновості і додаткових послуг. Компанія надсилає Замовнику посилання на інтернет-сторінку, на якій розміщений рахунок на оплату вартості послуг.

2. Замовник до внесення оплати за послуги має право в будь-який час відмовитися від розміщення Замовлення. Здійснення Замовником оплати вартості послуг означає, що ним виказана згода на розміщення Замовлення на надання послуг, зазначених у рахунку на оплату, за вказаною в ньому вартістю.

3. Оплата здійснюється способами, доступними в Платіжному меню Вебсайту.

4. Компанія не несе відповідальності за затримку перерахування коштів, помилкове зарахування коштів чи інші труднощі з оплатою, що виникли у Замовника в зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків перед банківськими та небанківськими кредитними організаціями, платіжними системами і іншими третіми особами, за допомогою яких Замовник здійснював оплату, а також в разі невиконання оплати у зв'язку зі вказанням Замовником невірних реквізитів Компанії або неточних даних для оплати.

5. Після отримання Компанією коштів Замовника, що надійшли для оплати замовлених послуг, Компанія розпочинає виконання Замовлення. Компанія зобов'язана надати послугу відповідно до оплаченого обсягу і в зазначений термін.

6. Обов'язок з оплати послуг вважається виконаним з моменту отримання коштів Компанією.

Прийом замовлення за якістю

За наявності у Замовника зауважень щодо якості чи термінів наданих послуг, він має повідомити про це Вебсайт за допомогою форми зворотного зв'язку, розташованої за адресою https://thewordpoint.com/contacts протягом 14 днів з моменту отримання замовлення. При отриманні даного повідомлення Вебсайт і Замовник проводять переговори. У разі обґрунтованості зауважень Замовника, Вебсайт зобов'язується без стягнення додаткової оплати усунути виявлені недоліки протягом 14 денного терміну. Якщо в результаті переговорів зауваження Замовника не були виправлені, Замовник зобов'язаний направити на адресу Вебсайт письмову мотивовану відмову від приймання наданих послуг із зазначенням конкретних недоліків. У разі, якщо Замовником не буде надіслано письмове мотивоване повідомлення з відмовою від приймання наданих послуг протягом 14 календарних днів з моменту передачі Компанією їх результату Замовнику, дані послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником. При відмові Замовника від наданих Компанією послуг і надання компенсації вартості замовлення, Замовник дає згоду на те, що право інтелектуальної власності на переклад належить Компанії.

Зобов'язання сторін

Замовник зобов'язується:

1. Своєчасно оплачувати послуги Компанії.

2. Використовувати Вебсайт, а також результати використання функціональних можливостей Вебсайту, виключно для законних цілей.

3. Самостійно ознайомлюватися з правилами використання Вебсайту, його функціональними можливостями і обмеженнями. Замовник підтверджує, що на момент оплати послуг він ознайомився з правилами використання Вебсайту, його функціональними можливостями і обмеженнями.

4. Використовувати Сервіс виключно за його прямим призначенням.

5. Не створювати на основі Вебсайту похідні інтернет-ресурси та/або послуги, без попередньої згоди Компанії, а також не включати сторінки Вебсайту у фрейми (області сторінок інших Вебсайтів), або інші сторінки, що відкриваються автоматично у вікнах браузера; не створювати «дзеркала» (копії) Вебсайту.

6. Не здійснювати самостійно і не сприяти третім особам у здійсненні наступних дій:

 • копіювання елементів оформлення сторінок Вебсайту;

 • завантаження або будь-який інший спосіб публікації матеріалів або інформації, які є незаконними, шкідливими, загрозливими або такими, що ображають моральність; порушують авторські права, пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою і соціальною ознаками; містять матеріали порнографічного характеру; паплюжать чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію; порушують права неповнолітніх осіб та/або завдають їм шкоди в будь-якій формі і т. д.;

 • завантаження вірусів і будь-яких інших шкідливих даних (або програм), здатних порушити роботу Сервісу та/або Bебсайта;

 • порушення роботи Сервісу.

5.2. Замовник має право:

1. Отримати результат наданих послуг у відповідний до Замовлення термін, в обсязі і кількості, оплаченій Замовником.

2. На отримання технічної підтримки з використання Сервісу за адресою електронної пошти, зазначеній на сторінці Вебсайта, а також за допомогою контакт форми.

5.3. Компанія зобов'язується:

1. Надавати Замовнику послуги в обсязі, замовленому і оплаченому Замовником.

2. Підтримувати належне функціонування Сервісу і Сайту.

5.4. Компанія має право:

1. Встановлювати обмеження у використанні Сервісу та/або Вебсайту з метою дотримання законодавства України, моральних і етичних норм, а також зважаючи на технічні особливостей роботи Сервісу.

2. Видозмінювати Сервіс та (або) Вебсайт в будь-який час.

3. Тимчасово або повністю зупиняти роботу Сервісу та/або Вебсайта без інформування Замовника в разі проведення профілактичних робіт або в разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв в роботі програмно-апаратних комплексів третіх осіб, які співпрацюють з Виконавцем, або дій третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування Вебсайту.

4. Не приступати або в односторонньому порядку припиняти надання послуг у разі несвоєчасної оплати Замовником Послуги до моменту повного виконання Замовником своїх зобов'язань.

5. В односторонньому порядку розірвати цей Договір і заблокувати доступ Замовника до Вебсайту в разі порушення Замовником умов цього Договору.

6. Сторони зобов'язуються здійснювати заходи для антивірусного захисту інформації та захисту від поширення агресивного програмного забезпечення в процесі функціонування Сервісу.

Форс мажор

1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого із зобов'язань Правил користування, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли після підписання цього Правила користування і які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними засобами, а саме :

 • повінь, пожежа, землетрус, війни, революції, епідемії, ембарго;
 • заборони компетентних державних органів і зміни в чинному законодавстві.

При цьому термін виконання зобов'язань Правила користування змінюється відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки.

2. При настанні зазначених обставин Сторона зобов'язана протягом 5 (п'яти) календарних днів сповістити про це в письмовій формі іншу Сторону. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також, якщо можливо, оцінку їх впливу на виконання Сторонами своїх зобов'язань Правила користування. В іншому випадку, Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, позбавляється права посилатися на такі обставини як на форс-мажорні.

3. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені компетентними державними органами або організаціями за місцем настання таких обставин.